Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Systematiskt kvalitetsarbete + verksamhetsplan för läsåret

Systematisk kvalitetsrappoet för året 15-16, utv 16-1

Verksamhetsplan 2016 2017

Bilaga nr 1 Barnintervju för likabehandling mot kränkande behandling Resultat

Bilaga nr 2 Barnintervju om rummen Igelk Resultat

Bilaga nr 3 Barnintervju om rummen Nyck Resultat

Bilaga nr 4 Barnintervju om verksamhetetn Resultat i procent Igelko

Bilaga nr 5 Barnintervju om verksamhetetn Resultat i procent Nyck