Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Igelkotten, en dag

Syskonavdelning: Igelkotten

Kl. 8.00 Frukost
Frukosten är en stund med lugn och ro där barnen får
äta en näringsrik kost. En stund för dialog mellan barn
och pedagoger.
För att det skall blir lugn stund bör inga
barn komma mellan kl. 8.00 – 8.30.

Kl. 8.30  Fri lek
Barnen själva väljer aktivitet och kamrater.
Pedagogerna tar emot barn och förbereder aktiviteterna

Kl. 9.30     Tema arbete
Planerad aktivitet
Medveten rörelseträning
Utevistelse
Tema arbete och medvetenrörelseträning för att tillgodose
Läroplanen och Smörblommans målsättning som motorisk,
skapande och språklig stimulans.
Utevistelse ger frisk luft, motorisk träning och naturupplevelse.

Kl. 10.40    Samling
Syftet med samlingen är att ge pedagogen möjlighet till:

  • Att varje barn bli sedd.
  • Att kunna ha en dialog med barn.
  • Att barnen får möjlighet att lyssna till varandra.
  • Att barnen bli engagerade och delaktiga.
  • Att lära barnen demokrati och medkänsla för varandra.
  • Att ge barnen en gruppkänsla och trygghet.
  • Att ge barnet en möjlighet att våga, exp. välja en sång.

Kl. 11.00      Lunch
Måltiden är en lugn stund med näringsrik kost och dialog.
Tid för reflektion av vad vi gjort under förmiddagens
aktivitet och vad barnen i övrigt pratar om.

Kl. 11.45      Vila
Barnen ges möjlighet att få komma till ro genom att
pedagogen läser en saga alt. lyssnar till klassiskmusik
eller sagoband. Alla barn ligger på madrasser och vilar.

Kl. 12.30     Fri lek, ute/inne, alt. Planerade aktiviteter
En lugn stund att vakna till andras lek/aktivitet.
                          
Kl.14.30        Mellanmål

Ett avbrott i den fria leken för att äta så att barnen orkar
tills det är dx att gå hem.

Kl.15.00       Fri lek, ute/inne
Dagen går mot sitt slut.

Övrigt
Måndag/planering/dokumentation.