Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Samråd

Samverkan mellan Smörblommans förskola och hem .

Smörblommans förskolas samverkan med vårdnadshavare/föräldrarna.
Samrådet är ett forum som är öppet för alla föräldrar och vårdnadshavare som går på förskolan.
Förskolan ser gärna att så många föräldrar som möjligt deltar för att sammarbetet är så levade som möjligt där föräldrars synpunkter kommer till tals, kan diskuteras och påverka förskolansarbete.
Forumet är viktigt för förskolan, verksamheten kan där berätta vad den gör och varför, föräldrar ges en förståelse över förskolans uppdrag i förhållande till skollagen (2010/800).
Föräldrar utser representanter på föräldramöte och de fungerar som språkrör. Varför representanter, det är för att verksamheten ska kunnna vara säkra på att några föräldrar kommer på
samrådet så att forumet hålls levande enligt skollagen (2010:800) kap 4. § 13.
Med språkrör menas att vårdnadshavare/föräldrar kan meddela om det är något som de önskar att gruppen
tar upp och diskuterar samt om det är något som representanterna vill förmedla.
(Se fliken “dagordning samråd” för kommande möte).
(Se fliken “protokoll samråd” för möten som varit).
Samrådet är ett forum där frågor och synpunkter diskuteras. Föräldrarfrågor, förändringar på förskolan,
arbetet med  att verksamheten ska sträva mot de nationella läroplans målen – hur gör verksamheten det.
Planen för likabehandling och mot kränkande behandling diskuteras, pedagogiska frågor
som rör barnen och verksamheten.
Enhetsrådet startade upp 2012-02-20, heter sedan 15-05-17 samråd, enilgt skollagen.
Från hösten 2013 hålls öppna  enhetsrådsmöten, där alla vårdnadshavare/föräldrar är välkomna att delta
samt samrådsrepresentanterna.

Enligt: Skollagen: 2010:800, Lärplanen: Lpfö-98 SKOLFS 2010:35 (SKOLFS 1998:16)
Allmänna råd: SKOLFS 2013:79 (SKOLFS 2005:10)