Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Modersmål

Modersmål enligt skollagen (2010/800) kap 8.

Modersmål
10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Vi pedagoger på Smörblomman vill ha en samverkan med berörda föräldrar till de barn som talar ett annat modersmål än svensk i hemmet.
Genom att föräldern/föräldrarna skriver upp olika vardagsord ex. kniv gaffel, mjölk m.m.
räkning 1- 10, någon sång som barnet känner igen eller kanske kan.
Föräldern/föräldarna hjälper oss att uttala orden rätt, sjunger sången/sånger för oss,
så att vi på ett bra sätt kan förmedla ett nytt språk till alla barn på samlingen eller vid matbordet
för att berika alla barns språksinnen och pedagogernas.

Norrtälje kommun har arbetet fram ett stödmaterial som kommer ut under hösten 2017,
som kommer att ligga till grund för modersmålsarbetet.
QR-koder använder barnen och kan på så sätt ta fram sagor på sitt modersmål via Ipad, spännande att själv få välja sagor på sitt modersmål.
Utbildningen samtalar och diskuterar kring andra länders religiösa dagar och högtider.