Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Målsättning i olika situationer

Målsättning i olika situationer på Smörblommans Förskola.

Samlingen:
Samlingen börjar kl. 9.15 eller 10.40. Samlingen är en stund av gemenskap och samspel,
vi äter frukt, samtalar om dagen eller något som barnen vill prata om, sjunger sånger,
rim och ramsor, dramastund. lekar m.m.
Samlingen är en viktig stund att lägga grunden för demokrati och medbestämmande.
En möjlighet att lära sig våga ta plats i den stora gruppen, våga berätta och våga välja,
att bli lyssna på och lyssna på sin kamrater.
Det är viktigt att samlingen får vara så ostörd som möjligt.
Efter samlingen går barnen ut eller till sina gruppaktiviteter.

Utevistelse:
Utevistelse sker varje dag oavsett väder.
Vi är ute på gården, går iväg till skogen, lekplats eller mot andra aktiviteter.
För att utevistelsen ska vara rolig och angenäm behöver barnen ordentliga kläder,
stövlar, galonkläder, samt ombyte om de skulle bli blöta.
På våren och hösten kan vädret skifta ganska mycket och då behövs kanske både
varma och svala kläder.
På vinter om det är snö behöver barnen ha en märkt hjälm för att kunna åka madrass och pulka.

Kläder:
Förskolan är ganska stor, barnen plockar av sig strumpor och annat när de leker.
För att kläderna ska komma till rätta på ett smidigt sätt är det bra om kläder, nappar,
mjukdjur osv. är märkta.
Beställningsblanketter för märklappar finns i välkomstpärmen, att skriva med
en märkpenna går också mycket bra. Omärkta persedlar med okänd ägare hamnar i omärkta klädlådan.
Efter de, blir det Smörblommans lånekläder.

Lunch:
Barnen äter en allsidig och näringsrik kost med mjölk till maten, väl balanserad
efter livsmedelsverkets rekommendationer.
Förskolan serverar bara svenskt kött, samt ekologiskt och närproducerat i så lång
utsträckning som möjligt.
Varje avdelning äter mat vid tre – fyra bord, allt för att skapa en lugn matstund med
samma pedagog/pedagoger och barn.
En del barn är överkänsliga eller allergiska mot vissa födoämnen, familjens kostvanor
kan vara av kulturella, etniska eller av andra orsaker.
Förskolan respekterar specialkost.
Vid allergier behövs läkarintyg.
Förskolan behöver i god tid få kännedom om special kost för att kunna planera matinköp osv.

Vila:
Efter lunch är det vila, några av barnen sover medans övriga barn vilar ca. 30 minuter.
De lyssnar på en saga läst av en pedagog eller lyssnar på ett sagoband/klassisk musik.
Barn behöver en stunds vila och avkoppling under dagen för att orka resten av dagen.

Leksaker:
Diskutera gärna med pedagogerna om vad som för tillfället är lämpligt eller mindre lämpligt.
Förskolan kan dock inte ta på sig ansvaret för dessa leksaker om de går sönder eller kommer bort.

Sjukdom:
Blir barnet sjukt vill vi att ni meddelar detta så fort som möjligt, men senast innan kl. 8.00.
Detta för att husmor ska kunna förbereda maten på ett kvalitativt sätt, samt om barnet har specialkost.
Vi har telefonsvarare, så det går bra att pratar in ett meddelande under kvällen och natten samt på helgen.
Om barnet insjuknar under dagen ringer vi och meddelar detta samt ber om ett snabbt hämtande av barnet.
Därför är det viktigt att vi har aktuella telefonnummer där vi kan nå er.
Ibland kan ett barn verka friskt hemma, men bedöms som sjukt av förskolans pedagoger.
Om barnet inte orkar med normala aktiviteter, är hängig och trött då kan den bedömningen göras.
Det är nämligen jobbigt för ett barn som inte är helt frisk att vara på förskolan, där är det många barn,
många intryck för ett barn att hantera, därav att barnet kanske inte orka vara på förskola,
men orkar hemma, där miljön är  lugnare.

Försäkring:
En kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats av kommunen för ditt barn.
Den omfattar olycksfall som inträffar på väg till och från förskolan samt under vistelsetiden i utbildningen.

Helger:
Ibland kommer vi pedagoger frågar om barnet ska vara på förskolan vissa klämdagar, skollov m.m.
Orsaken är att vi pedagoger ibland behöver vara lediga .
Då behöver vi veta hur många barn vi har på avdelningarna, så att vi inte går
underbemannade eller överbemannade på förskolan.
Orsaken är inte att vi pedagoger vill att barnen ska vara lediga.

Övrigt:
Det finns mycket mer att informera och berätta om.
Vi föredrar i denna första presentation, bara ta upp de mest grundläggande yttre ramar
som man som ny förälder behöver veta och känna till.
Under inskolningen får ni mer information, samt att mycket finns att läsa på hemsidan.
Godis och pengar vill vi inte att barnen har med sig till förskolan.