Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Värdegrunden

Smörblommans värdegrund.   

Vår grundsyn:            

                               

 • Att verksamheten är rolig, trygg och lärorik.
 • Att möta barnet och dess familj på ett värdigt sätt med respekt för
  deras person – allas lik värde.
 • Att alla vuxna och barn på förskolan motarbetar varje form av kränkning och mobbing
  samt motverkar diskriminering och på annat sätt verkar för lika rättigheter.
 • Att vi pedagoger är flexibla i vårt förhållningssätt och arbetssätt, och utgår utifrån
  varje barns olikheter, behov, förutsättningar och erfarenheter.
 • Att personalen medvetet arbetar med integritetspolicy, med och för barnen.
 • Att uppmuntra barnet att öppna sina sinnen till nyfikenhet och att våga utforska möjligheten.
 • Att personalen vågar se, vågar fråga, vågar agera – vi är rädda om barnens säkerhet.