Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Klagomål och synpunkter

Handlingsplan vid klagomål, synpunkter och positiva ord.
Vid klagomål, synpunkter och positiva ord om Smörblommans utbildning, finns följande möjligheter och rutiner.
Inlämning kan ske med namn eller vara anonymt.

Överlämning:
- skicka som brev till Smörblommans förskola: Drottning Kristinas väg 62,
761 42 Norrtälje
- brev, lämnas i Smörblommans brevlåda i port: Drottning Kristinasv. 62 B.
- mail: info@smorblomman.nu. Sker då inte anonymt. (Adress syns).

Behandlas:
- styrelsen tar upp ärendet på styrelsemötet som sker en gång i månaden.
- alla ärenden besvaras skriftligen, två dagar efter behandling.
- ärenden med avsändare, skickas åter till avsändaren om inte annat angetts.
- anonyma ärenden svaras på mail till samtliga föräldrar/vårdnadshavare om det är av sådan karaktär att det
går att svara allmänt på.