Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Inskolning

                                                               3 dagars föräldraaktiv inskolning                                 2024 januari


Inskolning:

Inskolningens första veckan:
Föräldraaktiv 3 dagars inskolning, med det menas att föräldern har huvudansvaret för inskolningen med sitt barn tillsammans med pedagogen som ansvara för den grupp barnen kommer att vistas i mest. Föräldern blir en pedagog i gruppen med sitt barn, ett inkluderande arbetssätt. De två sista dagarna på den inskolningsveckan lämnas barnet själv på förskolan.
Inskolningens andra vecka:
Under andra inskolningsveckan får föräldrar gärna arbeta dessa dagar om det går att lösa lämning- och hämtnings-tiderna.

Huvudansvarig inskolningspedagog:
Den pedagog som barnet/föräldern tyr sig till.

Inskolningsschema, exempel:

Vecka ett.
3/12             kl. 9.15 – 10.30          föräldern ansvarar och är aktivt med sitt barn.
4/12             kl. 9.15 –10.30              ”                    ”                                ”
5/12             kl. 9.15 – 10.30               ”                    ”                                ”
6/12             kl. 9.15 – 13.30        barnet lämnas på förskolan.
7/12             kl. 9.15 – 13.30          ”            ”                    ”

Vecka två.
9.00 – 14.00, föräldrar kan gärna arbeta dessa dagar om det går att lösa lämning, samt hämtningstiderna.

Syftet är att föräldern kan börja arbeta, men att föräldern finns tillgänglig om behov uppstår.

Kort beskrivning av metoden:
Pedagoger:

 • Alla tar ansvar men någon har huvudansvaret
 • Utbildningen avbryts inte
 • Alla lär känna de nya barnen
 • Gamla barn inkluderas
 • Alla går sina ordinarie arbetstider
 • Alla lär känna de nya föräldrarna

Barnet

 • Lär känna miljön tillsammans med en trygg person
 • Får vara med om helheten
 • Föräldern är trygg, då blir även barnet tryggt
 • De gamla barnen blir inte åsidosatta
 • Utbildningen pågår nästan som vanligt
 • All personal finns tillgänglig
 • Inskolningsbarnet väljer huvudansvarig pedagog (den som barnet tyr sig till)

Föräldern

 • Får delta i utbildningen
 • Får uppleva helheten med sitt barn
 • Får insyn i barnets verklighet
 • Lär känna all personal
 • Äta kostnadsfri pedagogisk lunch

Några råd till våra inskolningsföräldrar:

Du som inskolningsförälder ska vara med under hela tiden och delta aktivt i utbildningen tillsammans med ditt barn för att skapa trygghet. Du som förälder ses som en tillgång, nästan som en av personalen som hjälper ditt barn vid rutiner och aktiviteter. Du har stor insyn i utbildningen då du deltar i förskolans vardag. Du ska också äta tillsammans med barnet på förskolan. Måltiden är kostnadsfri.

En inskolningsansvarig pedagog finns för varje barn (den pedagog som barnet tyr sig till), men det är allas ansvar att etablera en kontakt med barnet och föräldern.

När du som förälder ska börja gå ifrån är det mycket viktigt att barnet ser dig gå. Smit aldrig! Många barn blir ledsna när mamma eller pappa går. Det är naturligt för många barn att protestera när föräldern lämnar dem. Det blir lättare för både barn och förälder att lämningen ändå sker bestämt och utan tvekan. Som förälder kan du alltid ringa till oss på förskolan när du kommit hem/till arbetet för att höra hur det går.

Under vecka andra inskolningsveckan är syftet att föräldern ska kunna börja arbeta, men att föräldern finnas tillgängligt om barnet har ett behov av att korta ner sin dag. Det betyder att du som förälder måste kunna gå ifrån arbetet om vi från förskolan ringer och ber dig komma för att ditt barn har ett behov av dig som förälder. Detta sker i dialog med förskolan.
Ledningsgruppen