Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Barnkön

Intag av barn till Smörblommans Förskola:

Vid intagning av barn till Smörblommans Förskola
Ser vi till barn med behov av särskild stöd enl. skollagen 8 kap. 7 §,
syskonplacering (barn som bor på samma adress).
Därefter ser vi till turordningen via ansökningsdatumet, vi följer kölistan från kommunens webbsida.
När barnomsorgsplats bereds, ringer vi och frågar om intresse finns, därefter erbjuder vi plats via kommunens webbsida.