Smörblommans Förskola

I Norrtälje

Kompetensutveckling

Kurser som all personal, några eller någon taget har deltagit i genom åren som gått:

1995
Om dokumentation – Reggio Emilia Institutet – Carlina Rindaldi
Studieresa till Italien med studiebesök
Ett levande liv, Livsglädje, Arbetsglädje – Ulf Nilsson
Skrivdans – Eva-Liisa Vikermö

1996
Skapande med små barn – Reggio Emilia Institutet – Arilia Ceder
Barn och matlust – Pia Lindskog, Lena Wållberg
Om Reggio Emilia pedagogiken – Pierre Bertolani (Helg föreläsning. 2 dagar)
Att växa och vidga sina gränser – Ylva Ellneby
Våga sätta gränser – Bengt Grandelius
Vad är Aspberger syndrom? – Berit Lagerhaim
Regio Emilia och de hundra språken – Karin Wallin
KFO – arbetsgivaransvar, olika föreläsare i olika ämnen

1997
Reggio Emilia och de hundra språken – Karin Walin (På Smörblomman)
Kvinnor och Internet – Agneta Nilsson
Bild och Form – Helen Thomaeus, konsthallen (Ettårig kurs ht. 97 – vt. 98)
EU Mål 4:a – Lennart Björkman
Taktil stimulering – Gunilla Lundgren, Marianne Mellberg
Om medveten språkträning – Marianne Langborg

1998
Massage på dagis – Gun Jonsson (Helgdag på Smörblomman)
Vad kan vi lära av Reggio Emilia – Reggio Emilia Institutet – Anna Barsotti
Att arbeta med småbarn – Reggio Emilia Institutet – Jenny Cheng
Att dokumentera barnens lärande i temaarbete – Reggio Emilia Inst. – Barsotti
Att tända stjärnögon – Lou Rossling
Om Bornholmsmodellen, språkligmedvetenhet – Gun-Britt Hedström
Barnens utveckling till vuxen människa – Matti Bergström
EU Mål 4:a, Ett utrymme att växa, jämställdhet – Bettina Berg
EU Mål 4:a, Redovisning i praktiken
EU Mål 4:a, Grundkurs data win 95 – ABF Norrtälje
EU Mål 4:a, Seminarium med studiebesök, Vittra förskola – olika föreläsare 

1999
Forskande barnet och delaktiga föräldrar – Reggio Emilia Inst. – Kirsti Hakkola
Att dokumentera barns lärande i temaarbete – Reggio Emilia Inst. – A Barsotti
Det pedagogiska rummet – Reggio Emilia Inst. – K Furness, M Sundberg
Arbeta med småbarn – Reggio Emilia Institutet – Jenny Cheng
Att dokumentera barnens lärande i tema arbete – Reggio Emilia inst. – Barsotti
En magisk språkpåse – Marie-Louice Nyberg
När kriget kom till dagis – Ylva Ellneby
Stresshantering och friskvård á la Babben – Babben Larsson
Etik och moral – Margareta Andersson

2000
Vad kan vi lära av Reggio Emilia – Reggio Emilia Inst. – H Göthson, Kjellender
Hur undviker man mobbing – Lotta Bromer
” Att passa småbarn är väll ingen konst ” – Gunilla Niss (På Smörblomman)
Värdegrunden i förskolan – Ewa Wiklund
Damp och ADHD – Ralph Minnerma
Massage på förskolan – Eva Lönn, Rose-Marie Söderlundh
Glasfåglar i molnen – Reggio Emilia Institutet – Birgitta Kennedy
En magisk språkpåse, steg 1 – Marie-Louice Nyberg
Så skapar du ett kök med nya idéer, tankar och kunskaper – Komp.Utveck.Inst.

2001
Brinnande eldsjälar eller utbränd – Gert Ohlsson
En magisk språkpåse, steg 1 – Marie-Louice Nyberg
Åtta teman för vägledande samspel – Gunilla Niss (På Smörblomman)
En magiskspråkpåse, steg 2 – Marie-Louice Nyberg
Studieresa till Italien med studiebesök
Verksamhetsförändring gjordes -  småbarns/storbarnsavdelning
Barn och Stress – Ylva Ellneby
Glasfåglar i molnen – Reggio Emilia Institutet – Birgitta Kennedy

2002
Glasfåglar i molnen – Reggio Emilia Institutet – Birgitta Kennedy
Att arbeta med småbarn, dokumentation – Jenny Cheng (På Smörblomman)
Lus – Skolverket – Kerstin Sors
Gränssättning, om relationer mellan vuxna och barn – Monica Fahrman
Småbarns lärande – Gunilla Niss
Barn och Stress – Ylva Ellneby
Småbarnsmetodik – Gunilla Niss (På Smörblomman)

2003
Om de minsta barnen i förskolan – olika föreläsare (Tvådagars kurs)
Lus – Kerstin Sors
I själ och hjärta – Lou Rossling
Att stärka barns självkänsla och självförtroende – Carl Göran Amnen
Att arbeta Reggio Emilia inspirerat – Stella Nova förskola – Nevel

2004
Att vilja vara vanlig – Stefan Widerlöv
Den magiska mattepåsen – Marie-Louice Nyberg
Portfolio i praktiken – Bodil Jönsson
Handledar utbildning – Centrum för livslångt lärande
Studieresa till Italien med studiebesök
Touretts syndrom – Pelle Sandstrak

2005
Kärlek och stålull – Lisbeth Pipping
Cyberungar – Ylva Ellneby
Portfolio i förskolan, Att komma igång – Göran Krok och Maria Lindewald
Övervikt och fetma – Maria Kjellström

2006
Barnskötare och Förskollärare – Diplomkurs- olika föreläsare, två dagars kurs
Portfolie i förskolan – Maria Lunderwald, Göran Krok
Barn i kris – Monica Fahrman

2007
Flickor, pojkar och pedagoger – Kajsa Wahlström
Med läroplan på fickan – Eva Wiklund Dahl
Verksamhetsförändring gjordes – två syskonavdelningar

2008
Relationer – Kerstin Bergqvist
Konsthallen – Helen Hedensjö
Om barn och läs svårigheter – Hjärnfoskare – Martin Ingvar
Barn och Olycksfall – Malon Schlyter

2009
Mattefönster – Gun Westin
Barn som väcker funderingar – Gunilla Garland
Utforskande pedagogik för småbarn – Maria Röjerman Holmqvist
TRAS – Gunbritt Hedström

2010
Vad kan vi lära av  Reggio Emilia – Reggio Emilia Institutet-
Lovisa Sköldefors, Anna Barsotti, Harold Göthson

2011
Ray of light, utställning - Lori Maragotzis Internationella Pedagogiska Center i Reggio Emilia
Green Center for children – Rosagaletti – Den gröna förskolan – Reggio Emilia
Sam på den lilla arbetsplatsen – Prevent utbildningar
Förskolechefen, men framtiden som uppdrag – Lotta Törnblom. Lärarfortbildning
Mini-röris 3 – Friskis Svettis

2012
Arbeta Reggio Emilia inspireret med den reviderade läroplanen – Reggio Emilia Institutet
Specialpedagogisk stöd och rådgivning – Specialpedagogiska myndigheten
Pedagogisk dokumentation- dekorering eller
utgångspunkt för reflektion, planering och förändring – Ann Åberg

2013
Brandkurs/brandövning, släcka brand - Markus Nilsson Lindroth
Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet – förskolechefen Uppsala universitet
Neuroblastom utbildning (cancer), Ågrenska Göteborg – Olika föreläsare, läkare, patient
Barnhälsoarbete i förskolan – Norrtälje kommun och Specialpedagogiska myndigheten
Rektorsprogrammet på börjades – Uppsala universitet

2014
Våga vara förälder – Alf B Svensson – alla pedagoger och föräldrar som önskade delta
Skoljuridik och myndighetsutövning-Rektorsprogrammet-Uppsala
Mål och resultatstyrning påbörjad-Rektorsprogrammet-Uppsala universitet

2015
Snilleblixtlärare, introduktion - Pythagoras Industrimuseum
Förskollärarens ledarskap, Stategihuset
Mål och resultatstyrning-Rektorsprogrammet-Uppsala universitet
Skolledarskap påbörjades-Rektorsprogrammet-Uppsala universitet

2016
Barnskötare behövs i förskolan-Strategihuset
”Barn som väcker funderingar”-Alla pedagoger har läst boken som diskussions underlag för
  av Gerland, Aspeflo                     utveckling av arbetet på avdelningarna för att nå alla barn så
                                                           långt som möjligt
ADH föreläsning-Eddie
Arbetsplatsmiljö-Kommunal
Normmedvetenhet i förskolan-Adrian Forssander
Normmedvetenhet i förskolan- Nätverksarbete/förskollärarna-Adrian Forsander
Normmedvetenhet i förskolan-Nätverksarbete/förskolechef-Adrian Forsander
Kvalitet och barngruppsstorlek i förskolan-Skolverket
Interkulturellt arbetssätt i förskolanspraktik-Pirjo Lahdenperä
Modern teknik i förskolan-Kreativa lösningar för ett lustfyllt lärande-Tobias Gyllensvärd
Flerspråkighet i förskolans vardag-Modersmålsenheten i Möndalskommun
Flerspråkiga stödet-Modersmålsenheten i Möndalskommun
Skolledarskap-Rektorsprogrammet-Uppsala universitet
Rektorsprogrammet 3 årig utbildning avslutad och godkänd-Uppsala universitet

2017    (närverk som pågår och kommande kurser)
Normmedvetenhet i förskolan- Nätverksarbete/förskollärarna-Adrian Forsander
Normmedvetenhet i förskolan-Nätverksarbete/förskolechef-Adrian Forsander
Mäns våld mot kvinnor i närarelationer-Tusen färger och Trygg i Norrtälje kommun
Skollagen kapitel 6 och diskrimineringslagen-Eva Lundebring/Norrtälje kommun
Utmaningar i förskolan-David Edfeldt
Livet leker-för de som kan koden-Ylva Andersson
Hur journalist tänker och arbetar-Estrid Bengtsdotter

Kommande kurser: Hösten 2017
Den goda arbetsplatsen-Inger Hansson
Jämställdhetsuppdraget som en del i det systematiska kvalitetsarbetet-Christian Eidevald
Språkutvecklande arbetssätt-Gunilla Thunberg
Barn och trauma-Åsa Landberg
Lågaffektivt bemötande-David Edfeldt
Svåra samtalet-David Edfeldt

2018
Teknik och naturvetenskap – Uppsala universitet, 7,5 p
En hanterbar lek- och lärmiljö för alla barn i förskolan – Ulrika Aspeflo
Pannkakor och superhjältar – om lek och material – Kristina Henkel
HLR – utbildning – Cristina Sundman

2019
Från teori till praktik/Lpfö 18 – Kommunens utbildningssatsning, 4 x 2 tim. utb.tillfällen, våren 2019
Från teori till praktik/Lpfö 18 – Kommunens utb.satsning., utbildningsdag 20/9 – 2019 – Baklängesplanering